สพป.จบ.๑></a>
	<br>
	<font size=5 color=

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี